اصول معاینه و بیماری دستگاه عصبی در دام کوچک

لطفا جهت ورود به مراحل ثبت نام دوره و مشاهده جزئیات دوره عنوان تحصیلی خود را کلیک کنید

سرفصل‌های دوره‌

۱- اصول معاینات نورولوژیک
۲- اصول معاینه اعصاب کرانیال
۳- اصول معاینه اعصاب نخاعی و رفلکسهای نخاعی
۴- اصول معاینه اعصاب حرکتی بالایی و پایینی
۵- اصول معاینه سیستم اعصاب حسی
۶- لوکالیزیشن و تعیین محل دقیق ضایعه عصبی