آسیب‌شناسی ماهی و میگو

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به علم آسیب‌شناسی علاقه‌مندان به حوزه‌ی آبزیان صاحبان…

2
تومان160,000

آسیب‌های ارتوپدی مفصل زانو

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به جراحی و ارتوپدی دامپزشکی دامپزشکان مولفان دکتر…

9
تومان195,000

اصول تکنیک‌های تشریحی

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به علم کالبد‌گشایی و آناتومی دامپزشکان مولفان دکتر…

4
تومان85,000

اصول جراحی دامپزشکی

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به جراحی دامپزشکی دامپزشکان مولفان دکتر فرج‌الله ادیب…

26
Free!

اطلس آناتومی رادیوگرافی و متغیرهای آناتومی طبیعی در سگ و گربه

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طب داخلی دام‌های کوچک علاقه‌مندان به رادیوگرافی…

18
تومان165,000

امتیازدهی به وضعیت بدنی در گاوهای شیری

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به مدیریت بهداشت گله و بیماری‌های داخلی دام‌های…

1
تومان40,000

انگل‌های حیوانات آزمایشگاهی

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به انگل‌شناسی و بیماری‌های داخلی دامپزشکان مولفان ام.آ.…

3
تومان45,000

بررسی انواع گوشت‌های قرمز و سفید

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به علم صنایع و بهداشت مواد غذایی دامپزشکان…

1
تومان45,000

به وقت جراحی 1

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به جراحی دامپزشکی متقاضیان رشته‌ی تخصصی جراحی دامپزشکی…

12
تومان65,000

به وقت جراحی 2

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به جراحی دامپزشکی متقاضیان رشته‌ی تخصصی جراحی دامپزشکی…

10
تومان120,000

بیماری لمپی اسکین

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ دامپزشکان مولفان دکتر…

0
تومان50,000

بیماری‌های انگلی گوشتخواران

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به انگل‌شناسی و بیماری‌های داخلی دامپزشکان مولفان ام.آ.…

6
تومان75,000

بیماری‌های دستگاه تنفس دام‌های مزرعه و تک‌سمی‌ها

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طب بالینی حیوانات مزرعه دامپزشکان مولفان نویسندگان:…

2
تومان220,000

بیماری‌های عفونی رایج طیور در ایران و راهکارهای مبارزه با آن‌ها

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طب ماکیان دامپزشکان مولفان دکتر محمدحسن بزرگمهری‌فرد،…

12
تومان70,000

پاتولوژی ناهنجاری‌های دستگاه اسکلتی استخوان و مفصل

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به آسیب‌شناسی دامپزشکی و بیماری‌های داخلی دامپزشکان مولفان…

0
تومان50,000

پرورش و بیماری‌های شتر (عملی)

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طب بالینی شتر صاحبان مزارع پرورش شتر…

1
تومان80,000

تثبیت خارجی در ارتوپدی دام‌های کوچک

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به جراحی و ارتوپدی دامپزشکی دامپزشکان مولفان دکتر…

9
تومان80,000

تشخیص افتراقی در بیماری‌های داخلی حیوانات کوچک

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به بیماری‌های داخلی حیوانات کوچک دامپزشکان مولفان الکس…

11
تومان160,000

تفسیر نوار قلب در طب حیوانات کوچک

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طب بالینی حیوانات خانگی دامپزشکان مولفان مارک…

11
تومان190,000

تکنیک‌های بی‌حسی و بی‌دردی در حیوانات کوچک

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به علوم جراحی و بیهوشی دامپزشکان مولفان نویسندگان:…

2
تومان100,000