بیماری‌های طیور و مدیریت مزارع مادر

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طیور دامپزشکان فهرست کتاب مشخصات ظاهری کتاب…

15
تومان470,000

پند و پخت‌های دانشجویی: روش پخت خوراک‌های ساده و آسان با گوشت بوقلمون (دیبامرغ)

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طیور دامپزشکان فهرست کتاب مشخصات ظاهری کتاب…

0
تومان330,000

روش‌مندی تشخیص بیماری‌های طیور

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طیور دامپزشکان فهرست کتاب مشخصات ظاهری کتاب…

21
تومان300,000

کتاب بوقلمون (دیبا مرغ)

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طیور دامپزشکان فهرست کتاب مشخصات ظاهری کتاب…

9
تومان250,000

مدیریت پیشگیری از بیماریهای طیور: بهداشت، پرورش و سلامت جوجه‌های گوشتی

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طیور دامپزشکان فهرست کتاب مشخصات ظاهری کتاب…

33
تومان200,000